Strijd om de Stad

1. Algemeen
De organisatie is in handen van OCV de Vennemuskes

2. Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 1 april 2024 online op deze website. Het inschrijfgeld bedraagt EUR 60,- per team. Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen is de aanmelding definitief. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. 

Bij inschrijving dient het team een ludieke teamnaam te vermelden.

3. Foto’s, video’s en geluidsopnames
Bij inschrijving van het team verklaart men automatisch akkoord te gaan met het maken van foto’s, video’s en geluidsopnames door de organisatie. Deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden.

4. Teams
Er wordt geadviseerd om het team te laten bestaan uit ongeveer 10 personen. Dit vanwege de duur en de vele vragen en opdrachten die in het wedstrijdboek zitten. Kleinere teams zijn ook welkom natuurlijk. Elk team kent één van de teamleden toe als Opperbevelbehebber (teamcaptain). Van de Opperbevelhebber dient het telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden.

De organisatie voert alle communicatie met het team hoofdzakelijk per e-mail of per telefoon en uitsluitend met de Opperbevelhebber.

De Opperbevelhebber is minimaal 18 jaar.

De adviesleeftijd van een deelnemer is minimaal 14 jaar.

5. Opperbevelhebber avond
We organiseren een Opperbevelhebber-avond in de week voordat de Strijd om de Stad losbarst. Op deze avond wordt de laatste informatie verstrekt en het spel verder uitgelegd. De uitnodiging voor deze avond wordt verstuurd naar de Opperbevelhebber.

Deelname is verplicht.

Indien de Opperbevelhebber niet kan, mag iemand anders van het team deelnemen aan deze avond. 

6. Verkeersveiligheid
Voor sommige vragen/opdrachten kan het nodig zijn om locatie in of rondom Oldenzaal te bezoeken. Het is NIET toegestaan om deze locaties met gemotoriseerd vervoer te bezoeken. Alleen gebruik van (elektrische) fiets is toegestaan. Dus geen auto’s, brommers, scooters of zo iets dergelijks. Indien je je hier niet aan houdt dan kan je team worden uitgesloten van verdere deelname.

Wanneer je deel gaat nemen aan het verkeer volg dan de verkeersregels en zorg er zelf voor dat je goed zichtbaar bent. Gebruik eventueel hesjes of andere verlichting. De organisatie verstrekt deze hesjes en andere verlichting niet.

7. Overig
Deelname aan Strijd om de Stad is geheel op eigen risico.

Op deelname is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Indien je je niet houd aan de Nederlandse wet- en regelgeving kan je (en je team) uitgesloten worden van verdere deelname. Sportiviteit is het allerbelangrijkst en staat voorop.

Belemmer elkaar niet in het maken van de vragen en opdrachten. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement ten alle tijde te wijzigen, indien dat noodzakelijk is.

Meld je team aan!